Poradenství a analýza

Nabízím krátkodobé poradenské intervence a dlouhodobou analýzu v modelech analytické psychologie C. G. Junga a transakční analýzy E. Berna. Mé služby jsou vhodné pro všechny, kdo si přejí zapracovat na svém osobním rozvoji, dosáhnout optimálního sebeuvědomění a nezávislosti, budovat smysluplné vztahy nezatížené iluzemi a rozvíjet žádoucí životní postoje. Ariadninou nití mé práce je analýza mezilidské a intrapsychické komunikace, proto jsou tyto stránky nazvány psycholingvistické poradenství a analýza.

 

Analýza

Vede k uvědomování neuvědomovaných obsahů.

Analýza rozvíjí osobnost metodami hlubinné psychologie.

Jedná se o metodu rozvoje v analytickém vztahu.

Používanými technikami jsou psychologický výklad snů, analýza přenosu, symbolického materiálu a techniky projektivní.

U klienta rozvíjí schopnost samostatnosti a sebeanalýzy mimo analytický vztah.

Doporučená délka trvání analýzy je při frekvenci jedné konzultace jednou týdně jeden rok.

Začíná se 10 sezeními, po kterých se s klientem dohodneme, zda má dlouhodobá analýza smysl.

Se způsoby mé práce se můžete seznámit prostřednictvím krátkých školení nabízených v příslušné sekci.

 

 

Poradenství

Jedná se o krátkodobou pomoc s řešením problémů v mezilidské komunikaci a ve vztazích.

Týká se problémů na pracovišti i v osobním životě.

Zvládání životní změny a ztráty.

Pomoc s volbou povolání a plánováním kariéry.

Pomoc s rozvojem strategií učení.

Příprava na pracovní pohovor či jiné důležité setkání.

Příprava na pobyt v cizí kultuře či interakci s cizinci.

Rozvoj strategií zvládání kulturního šoku v českém kulturním prostředí.

Délka poradenské intervence je od jednoho setkání do maximálně 10 sezení pro jeden případ.

 

Poradenství pro manažery a společnosti

Týká se práce s týmy, komunikace na různých stupních firemní hierarchie, motivace apod.

Uložit