Nabízím

Pro jednotlivce:

Komunikace v náročných životních situacích

Osmdesátiletá maminka nějak není ve své kůži, často zapomíná, objevují se delirantní stavy, je náhle zmatená. Hned je smutná a hned zase veselá. Idealizuje si příbuzné, kteří k ní přijdou jednou za čas, vám ale nepoděkuje. Vidí vás přeci obden. Vlastní rodič se stává vaším dítětem. Nejprve se to snažíte přehlížet. Ale přeci si dost věcí pamatuje, dnes byla o něco lepší. Pak vás ale zaplaví nepříjemné emoce. Kdo za to může? Musím na ní být hodná, jen kdyby mi stále nelhala. Popírá věci, které vám bijí do očí. Každá změna v nás vyvolává přirozenou rezistenci (odpor), tu je potřeba „přivítat“, zabývat se jí, pochopit ji a v konečné fázi ji integrovat. Změnou můžeme rozumět úmrtí blízké osoby, ale může se jednat i o ztrátu v širším slova smyslu, rozchod, rozvod, ztrátu pracovního místa, onemocnění apod. V těchto situacích prožíváme obdobný koloběh pocitů.

 

Hlas vašeho nevědomí

Psychologický výklad pohádek

Máte oblíbenou pohádku nebo příběh? V tom případě máte skvělý prostředek k sebepoznání. Společně se zamyslíme nad tím, co o vás vypovídá. Uzavřeli jste jednu kapitolu života, zažili jste trauma či nešťastné dětství? Společně váš příběh kreativně zpracujeme a přeložíme jej do alegorického jazyka pohádky. Zpracovat se dá pochopitelně i šťastný životní příběh.

Závist a žárlivost

Přemýšleli jste někdy o tom, co o vás vypovídají lidé, na které žárlíte, či lidé, kteří ve vás vzbuzují závist? Přestože jsou závist a žárlivost nepříjemné a společensky nepřípustné emoce, má ve vztahu k vlastnímu sebepoznání smysl se jimi zabývat. Tato témata nám mohou poodhalit otázky: Co nám v životě chybí? Jací jsme byli, ale nebylo to společensky žádoucí? Kam bychom se mohli dále ubírat? Jaké máme možnosti? Jak rozvíjet vlastní potenciál?

 

Sebeprezentace

Čeká vás důležitá událost: pracovní pohovor, prezentace na poradě nebo první rande? Metodou videotréninku či nácviku pomocí simulace můžeme napomoci úspěchu. Společně odkryjeme slepou skvrnu, tedy to jak působíte na ostatní, aniž si to uvědomujete. Většinou podvědomě vysíláme zdvojené signály (neverbálně, paraverbálně apod.), prezentace a komunikace pak působí jinak, než bychom si přáli. Nezaujatý názor poradce vám pomůže tato slepá místa poodhalit.

 

Pro společnosti a manažery:

Školení a rozvoj týmů

Zlepšení komunikačních a sociálně-psychologických dovedností v týmu. Diagnostika stávajícího týmu, odhalení slabých a silných stránek týmu. Poznání vlastní role v týmu. Jedinec si uvědomí své silné stránky a pochopí svou jedinečnost v týmu, dokáže lépe porozumět sobě i druhým, a lépe tak komunikovat s ostatními.

 

Asertivní komunikace

Asertivita zní hodně moderně. Chcete být moderní, být asertivní, žít v asertivním světě, mít asertivní podřízené, kolegy, známé a přátele? Co když vám takový asertivní zaměstnanec zcela asertivně řekne, že nemáte pravdu, že s vámi nesouhlasí, že vám asertivně dává výpověď? Asertivita není pro každého. Z tréninků asertivity mám zkušenost, že autoritativní jedinci očekávají, že s asertivitou vyměknou, naopak závislé typy čekají, že jim ztvrdnou lokty. Je tohle i vaše představa asertivity? Poznejte pravou asertivitu!

 

Interkulturní komunikace

Normální člověk přeci večeří v devět hodin večer. Správně jste poznali, že jsme v Itálii. A pro Itala je to normální i kdekoli jinde na světě. Jak to ale vysvětlíte Středoevropance, která celý život drží dietu a je přesvědčená, že když se navečeří ve 21:00, druhý den přibere na váze o pět kilo? Základní předpoklady cizích kultur na nás mohou působit úsměvně, ale když jsme nuceni se jim přizpůsobit proti naší vůli, úsměv nás rychle opustí.

 

Ostatní komunikační a jiné měkké dovednosti

Zpětná vazba, vedení pracovního pohovoru, konstruktivní kritika, aktivní naslouchání, řešení konfliktů na pracovišti, vedení lidí, motivace, obchodní jednání, trénink vyjednávání, nábor a výběr pracovníků, koučování podřízených, empatie, emoční inteligence aj.