Školení

Semináře plánované na rok 2020

V případě zájmu o následující témata mne kontaktujte emailem: kamila.matysova@seznam.cz. Semináře trvají vždy 3 hodiny, probíhají o víkendech, místem konání je Děčín a Praha.

Psychopat v mém životě

Termín: bude upřesněn

Cena: 750,- za osobu

Analýza oblíbeného příběhu

Termín: bude upřesněn

Cena: 750,- za osobu

Proces změny

Termín: bude upřesněn

Cena: 750,- za osobu

Rodičovské komplexy

Termín: bude upřesněn

Cena: 750,- za osobu

….……………………………

Proběhlé semináře

Psychologický výklad snů

„O čem sní vězeň lágru nejčastěji? Nejčastěji se mu zdá o chlebě, dortech, cigaretách a o dobré teplé koupeli ve vaně. Když odpadlo uspokojení těch nejzákladnějších potřeb, prožívá jejich naplnění v primitivním snu.“ (V. Frankl: A Přesto říci životu ano, 2006, s. 39) V tomto citátu neurolog a psychiatr Viktor Frankl přibližuje své zkušenosti s tím, jak sny vyrovnávají nenaplněné základní potřeby člověka sužovaného v koncentračním táboře. Dle neurologa a psychiatra E. Hartmann sny zasazují převládající emoce do určitého kontextu, tak kupříkladu sen zpracovává traumatickou událost (V. Kast: Sny, 2013, s. 44 – 45). S. Freud sny považoval za královskou cestu do nevědomí. To že se lidé sny zabývali od nepaměti nám dokládá pětisvazkový Snář Artemidóra z Efesu (2001, s. 9): „Na základě toho můžeme usuzovat, že jedny prožitky jsou vlastní jen tělu, druhé jen duši, jiné že jsou zase tělu i duši společné.“ V Antice se věřilo, že sny přichází od bohů a jejich výklad sloužil jako orákulum (věštba). V lidovém povědomí může být přítomna představa, že výklad snu je stereotypním překladem jako dle slovníku cizích slov. Takový přístup od semináře neočekávejte. Představíme si analytický pohled na výklad snů. Pokud rádi o svých snech přemýšlíte, přijďte se obohatit o další úhel pohledu.

….……………………………

Psychologická hra

Ve svém díle Všichni hrajeme divadlo připodobňuje sociolog Goffman mezilidské interakce k divadelnímu představení. Vidíš, jak se obětuji! Kdybych jen neměla tak hloupého šéfa! Myslím to s tebou dobře, chci ti jen pomoct, proč jsi tak zabedněná! Proč já mám v životě takovou smůlu! To jsou jen některé teze psychologických her, které analyzoval psychiatr E. Berne ve svém známém lexikonu Jak si lidé hrají. Transakční analýza chápe psychologickou hru jako druh mezilidské interakce nahrazující hluboké mezilidské vztahy, na rozdíl od nich představuje menší emocionální riziko, i když zpravidla končí nepříjemnými pocity. Hra se odvíjí dle předem daného komunikačního vzorce, a to dává hráči jistotu, jak celá věc dopadne: Zase mě vyhodili z práce / Zase jsem dostala kopačky, a to se tolik snažím. Ve hře zaujímáme různé pozice, mocensky nadřazené (Vy jste nečetl Shakespeara?), symetrické (Podívejte na toho blbce, on nečetl Shakespeara. Co tomu říkáte?), podřízené (Jsem budižkničemu, nečetl jsem Shakespeara, kopněte si do mě!), zoufalé (Všechno je nanic! Dnes už Shakespeara nikdo nečte, ani já.). Psychologické hry jsou sociální fenomény, v nichž si každý rejpal najde svého jelimánka, každý mstitel svého zločince, každé nemehlo svou kojnou a každý masochista svého sadistu. Na semináři si představíme nejčastěji hrané psychologické hry, objasníme si jejich paradigmata a rizika.

….……………………………

Stíny duše

Pod pojmem stín chápe analytická psychologie všechny nerozvinuté stránky osobnosti, které jsou samotným individuem vnímány jako méněcenné, temné a ohrožující. Stín obsahuje méněcenné orientační funkce, což se kupříkladu projevuje tím, že striktně racionální člověk vnímá jako stínovou sentimentálnost citového světa a naopak citově založený člověk se cítí být ohrožen chladností racionální logiky. Na stín reagujeme negativními emocemi, z nichž specifickou výpovědní hodnotu mají závist a žárlivost.  Stín provází člověka od nepaměti, křesťanská tradice se jej pokusila uchopit v podobě katalogu smrtelných hříchů a lidstvo se pak snažilo tyto hříchy vymýtit. Čím je však větší snaha komplex stínu vytlačit do hlubin nevědomí, stává se autonomním a žije si svým vlastním životem. Vezměme si hřích obžerství a soudobé trendy, které na nás útočí ze všech stran a hlásají diktát štíhlosti a zdravého životního stylu. Vedle ideálního obrazu zdravého a štíhlého člověka v reklamním spotu máme na ulicích více jak 50 % české populace středního věku trpící nadváhou (dle SZÚ). O tom, že stín není dobré zaprodat ďáblu, věděl již Adelber von Chamisso. Hrdina jeho slavné novely vymění s nadšením svůj bezcenný stín za bezedný měšec zlata, výhodný obchod se rázem změní v prokletí. Muž bez stínu je všemi opovrhován a nemůže mu pomoci ani všechno bohatství světa: „Nemáte stín?“ vykřikl zděšeně ten hodný mladík a lesklé slzy vytryskly mu z očí. – „Běda mi, že jsem se narodil, abych sloužil pánovi, který nemá stín.“ (Chamisso, 1981, s. 54) Hlubinně psychologická práce se stínem spočívá v  jeho rozpoznání a integraci. Stín, jenž je užíván sociálně žádoucím způsobem, vede člověka ke kultivaci postojů k sobě i k druhým. Chcete-li poodhalit svůj osobní stín i stín své kultury, přihlaste se na seminář.