Ceník

Analýza při frekvenci jednou měsíčně

1100,- za 50 minut

Sezení se koná jednou měsíčně (v neděli) v psychologické poradně v Děčíně.

 

 

Analýza při frekvenci 3 sezení za měsíc

2800,- za 3 x 50 minut

Jedno sezení se koná osobně v psychologické poradně v Děčíně, zbývající sezení probíhají online formou (v úterý).

 

 

Krátkodobé poradenské služby

Psychologické poradenství se zaměřením na interpretaci snu

2800,- za 3 x 50 minut

Kombinace poradenství a interpretace významného snu nebo snové série. Služba vede k pochopení významu snového života a k pochopení snu jakožto projekčního plátna. Služba je vhodná pro ty, kteří chtějí rozvinout svou citlivost vůči snovému materiálu, rozvíjí svou osobnost, hledají ve snech zdroj tvůrčí inspirace, nebo zamýšlejí započetí psychoanalýzy. Poradenství sestává ze tří sezení.

 

Psychologické poradenství s využitím projektivní techniky

2800,- za 3 x 50 minut

Kombinace poradenství a interpretace projektivní techniky. Projektivní techniky umožňují získat informace o sobnosti, které nejsou zatíženy vědomou cenzurou, která je aktivní při vyplňování psychodiagnostických dotazníků založených na sebeposouzení. První sezení pojmenujeme aktuální životní problém, který klient řeší, a zvolíme vhodnou projektivní techniku. Po jejím provedení budeme zbívající čas věnovat rozhovoru o tom, jak skrytá témata do tohoto problému mohou vstupovat a ovlivňovat ho.

aktualizováno únor 2023